Etikett: Författare

20131210 – Peter Englund: Tal om Alice Munro

Det kan verka som en paradox men är egentligen helt logiskt: det vi kallar världslitteratur är i regel fast förankrat i det lokala, och enskilda. Alice Munro tecknar i sitt författarskap med närmast antropologisk exakthet en igenkännlig och stilla vardagsvärld

Märkt med: , , ,

19290000 – Hjalmar Bergman: Vårfesttal i Uppsala

Vårfesttal i Uppsala 1929, tryckt i Upsala Nya Tidning 21/5 1929 Studentskor! Studenter! Jag talar huvudsakligast till de yngsta bland er, ty vad jag skulle jag väl kunna säga de äldre, vilken visdom frambära som de icke ren känna, ren

Märkt med: , ,

20030202 – Lukas Moodysson: Tal på Guldbaggegalan 2003

Varje dag dör åtta gånger så många människor av svält som de som dog vid World Trade Center. De rikaste människorna i världen har like mycket pengar som de 43 fattigaste länderna har tillsammans. Mellan en och två miljoner kvinnor

Märkt med: , ,

20090223 – Lars Andersson: Tal vid mottagandet av Ivar-Lo Johanssons pris

Lars Andersson tal i samband med att han tog emot Ivar Lo Johanssons personliga pris för romanen Ljus från ingenstans den 23 februari 2009: ”Det sista arbetet som Ivar Lo deltar i som stenhuggare och stensättare i Stockholm i mitten

Märkt med: , ,

20111207 – Alex Bengtsson: Rätten till både tro och tvivel

Vid mottagandet av 5i12-rörelsens årliga pris för Stiftelsen Expos räkning. Utdelningen ägde rum i riksdagen. * * * Jag är här för att å hela Stiftelsen Expos vägnar tacka för denna utmärkelse som för oss är både hedersam och förpliktigande.

Märkt med: , ,

18720503 – Victor Gjerling: Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman

Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman vill Sekularfesten den 3 Maj 1872. Eders Konglig Höghet, Mina Herrar! Kongliga Örlogsmanna-sällskapet har önskat att på denna dag — minnesdagen om än icke årsdagen af dess hundraåriga tillvaro — hembära en gärd af

Märkt med: , ,

18770000 – Viktor Rydberg: Inträdestal i Svenska Akademien

Minnestal öfver C. W. A. Strandberg. (Inträdestal i Svenska Akademien. 1877.) Mine Herrar! Den som genom edert val har ärats med att i dag se öppnad för sig en krets, helgad som denna af höga minnen, känner tungt det ansvar,

Märkt med: , ,

20120324 – Jan Guillou: Terrorlagarna – ett hot mot demokratin

”Terrorlagarna – ett hot mot demokratin” Jan Guillou talade före årsmötet för Charta 2008, den 24 mars 2012 Nedtecknat av Charta 2008 Gösta Hultén (Charta 2008): Välkomna alla, till det här mötet som arrangeras av Charta 2008 i samarbete med

Märkt med: , ,

20121207 – Per Wästberg: Tal till Mo Yan

Tal av Per Wästberg, författare och ordförande i Nobelkommittén Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, ärade Nobelpristagare, mina damer och herrar! Mo Yan är diktaren som river ned stereotypa propagandaaffischer och lyfter upp den enstaka varelsen ur anonyma människoskaror. Med löje

Märkt med: , , ,

20091220 – Lotta Lotass: Inträdestal vid Svenska Akademien

Inträdestal av Lotta Lotass Nilens årliga översvämningar gav åt det forntida Egypten rika skördar, säkerställda genom ett omsorgsfullt utarbetat system av kanaler och bevattningsdiken, vilka spred det livgivande slammet ut över åkrarna och den därav följande rikedomen längre in över

Märkt med: , ,
Top