Etikett: 1970

19760604 – Gösta Bohman: Om Fri- och rättigheter

Om Fri- och rättigheter Gösta Bohman i Riksdagen den 4 juni 1976 Är 1938 väckte Gösta Bagge och Fritiof Domö en motion i riksdagen ”om införande i grundlag av vissa av det nuvarande samhällets fundamentala principer”. Motionen kom att bilda

Märkt med: , ,

19750408 – Ingrid Bergman: Tacktal på Oscarsgalan 1975

Efter att ha vunnit i kategorin ”Actress in a Supporting Role” för rollen i ”Murder on the Orient Express”. Thank you very much indeed. It’s always very nice to get an Oscar. But in the past he has shown that

Märkt med: ,

19710623 – Thorbjörn Fälldin: Installationstal som Centerpartiets partiordförande

Thorbjörn Fälldin: avslutningsanförande vid riksstämman i Halmstad, 23 juni 1971. Installationstal I dag känner säkert nästan alla lättnad över att det igår äntligen kunde träffas uppgörelse mellan de stora parterna på arbetsmarknaden. Vi vågar nu tro, att arbetsfreden är säkrad.

Märkt med: , ,

19721002 – Olof Palme: Om kvinnans likaberättigande

Statsministerns anförande vid socialdemokratiska partikongressen 2.10.72 OLOF PALME Partistyrelsen har i ett utförligt utlåtande behandlat de motioner som föreligger om kvinnans likaberättigande. Vi har lagt ner mycket arbete på det utlåtandet. Det finns mycket goda skäl. Kvinnans jämlikhet är icke

Märkt med: , ,

19750928 – Olof Palme: ”Satans mördare” – tal inför partikongressen

Programkommissionens förslag till nytt partiprogram. Anförande inför Socialdemokraternas kongress. Jag vill börja med att be kongressen om ursäkt för två saker. För det första därför att ni kommer att utsättas för en lång ideologisk drapa vilken kommer ställa krav på

Märkt med: , ,

19721223 – Olof Palme: Jultal 1972 om bombningen av Hanoi

Uttalande gjort till TT, sedan SVT. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Det kan inte finnas militära motiv för bombningar i denna skala.

Märkt med: , ,

19781018 – Ola Ullsten: Regeringsförklaringen 1978

Onsdagen den 18 oktober 1978 (dokumentet inskannat av riksdagen, och kan innehålla stavfel) Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrifter får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett alt tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för justitiedepartemenlel

Märkt med: , , ,

19761008 – Thorbjörn Fälldin: Regeringsförklaringen 1976

Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Thorbjörn Fälldin inför Sveriges riksdag den 8 oktober 1976, och markerade tillträdandet av Regeringen Fälldin I. Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig

Märkt med: , , ,

19771208 – Bertil Ohlin: Nobelprisföreläsning 1977

Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 8, 1977 1933 and 1977 – Some Expansion Policy Problems in Cases of Unbalanced Domestic and International Economic Relations The economic history of the last half century offers two cases of serious

Märkt med: , , ,

19750317 – Gunnar Myrdal: ”The Equality Issue in World Development” Nobelprisföreläsning 1975

Lecture to the memory of Alfred Nobel, March 17, 1975 The Equality Issue in World Development My first impulse, when brooding over what topic I should choose for this lecture, was that I should turn toward some specific problem, selected

Märkt med: , , ,
Top