Etikett: 1920

19250500 – Karin Boye: Tal till mannen, Uppsala studentkårs vårfest 1925

Talet till mannen av Karin Boye Hållet på Uppsala studentkårs vårfest, 1925 Publicerat i Upsala Nya Tidning 1925-­05-­18 I vårens tid, då lövsångarn börjar att drilla och finken och trasten, var fågel på sitt vis, då sjunger också Mannen att

Märkt med: , ,

19250500 – Nils Svanberg: Tal för kvinnan, Uppsala studentkårs vårfest 1925

Talet för kvinnan av Nils Svanberg Hållet på Uppsala studentkårs vårfest, 1925 Publicerat i Upsala Nya Tidning 1925-­05-­18 När vinden fylld av dofter går, då stundar det till vår, då fylls vår själ av än en vår, men knappt en

Märkt med: ,

19290000 – Hjalmar Bergman: Vårfesttal i Uppsala

Vårfesttal i Uppsala 1929, tryckt i Upsala Nya Tidning 21/5 1929 Studentskor! Studenter! Jag talar huvudsakligast till de yngsta bland er, ty vad jag skulle jag väl kunna säga de äldre, vilken visdom frambära som de icke ren känna, ren

Märkt med: , ,

19291210 – Nathan Söderblom: Tal på Nobelbanketten

Grand Hôtel, Oslo, Norge, 10 December, 1929. När jag skall betyga min tacksamhet för de vänliga ord, som här riktats till mig och min hustru, så rinner mig ovillkorligen i sinnet den första muntliga välkomsthälsning som norsk tunga bragte mig

Märkt med: , ,

19251220 – Nathan Södersblom: Tal vid invigningen av Svenska Margaretakyrkan

Nathan Södersbloms tal vid invigningen av Svenska Margaretakyrkan den 20 december 1925. I. Helgat varde ditt namn. Helig, helig, helig är Herren Sebaot, ljöd först i vårt tempel, så hörde profeten seraferna ropa den ena till den andre, medan dörrtrösklarnas

Märkt med: , ,

19220619 – Hjalmar Brantings nobelföredrag i Kristiania

Nobel-föredrag hållet i Kristiania den 19 juni 1922 I grundbestämmelserna för det Nobelska testamentet angives i fråga om fredspriset, att, det bör tillfalla män eller kvinnor, som sökt verka »för folkens förbrödring, för avskaffande eller minskning av de stående härarna

Märkt med: , , ,
Top