Etikett: 1910

19151010 – Nils Edén: Tal på Karl Staaffs begravning

Professor Nils Edéns tal, liberal partiledare och sedermera statsminister, vid Karl Staaffs begravning den 10 oktober 1915 ”Karl Staaff! I mer än ett årtionde har ditt namn såsom intet varit sammanvuxet med livet i vårt svenska land, med det arbetande,

Märkt med: , ,

19100924 – Selma Lagerlöf: Tal om Anders Fryxell

ANDERS FRYXELL (Vid avtäckandet av Fryxellsbysten utanför Sunne kyrka den 24 september 1910.) Först och främst vill jag tänka mig tillbaka till en vacker sommardag vid Östra Emterviks kyrka. Det är längesedan nu, väl sina fyrtio år tillbaka i tiden,

Märkt med: , ,

19101101 – Ellen Key: Tal till Sveriges ungdom

Ellen Key : Tal till Sverges ungdom. Frams Förlag, Stockholm Jönköping 1910 Tryckeriföreningen Smålands Boktryckeri Emedan jag önskat offentliggöra dessa tal sådana de vid de olika tillfällena voro, ha vissa upprepningar ej kunnat undvikas. Ty det har varit samma ting,

Märkt med: , ,

19110612 – Selma Lagerlöf: Hem och stat

HEM OCH STAT ur Troll och människor I (Tal vid rösträttskongressen i Stockholm, 12–17 juni 1911) Mina herrar och damer! Först och främst har jag att frambära ett tack till Kongressledningen, som har inbjudit mig att tala vid detta tillfälle,

Märkt med: , , ,

19280118 – Per Albin Hansson: Folkhemstalet

Per Albin Hansson tal vid remissdebatten i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928, allmänt kallat FOLKHEMSTALET. Folkhemmet, medborgarhemmet ”Vid högtidliga och för övrigt ibland även vid vardagliga tillfällen tala vi gärna om samhället -staten, kommunen – såsom det för

Märkt med: , ,

19140206 – Gustav V: Borggårdstalet

Hölls den 6 februari 1914. I redlige män af Sveriges bondestam! Jag bringar Eder af hjertat Mitt kungliga tack för att I från allt Sveriges rike undan hvardagslifvets id och äflan till fosterlandets välfärd i dag stämt möte inför Mig

Märkt med: ,
Top