Etikett: 1870

18720503 – Victor Gjerling: Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman

Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman vill Sekularfesten den 3 Maj 1872. Eders Konglig Höghet, Mina Herrar! Kongliga Örlogsmanna-sällskapet har önskat att på denna dag — minnesdagen om än icke årsdagen af dess hundraåriga tillvaro — hembära en gärd af

Märkt med: , ,

18770000 – Viktor Rydberg: Inträdestal i Svenska Akademien

Minnestal öfver C. W. A. Strandberg. (Inträdestal i Svenska Akademien. 1877.) Mine Herrar! Den som genom edert val har ärats med att i dag se öppnad för sig en krets, helgad som denna af höga minnen, känner tungt det ansvar,

Märkt med: , ,

18760000 – Johan Gabriel Oxenstierna: Inträdestal vid Svenska Akademien

INTRÄDES TAL, af öfverste kammarjunkaren m. m. grefve JOHAN GABR. OXENSTIERNA. Mine Herrar! Den smickrande lott, att tillhöra edert Samfund, skulle af ingen mera lifligt än af mig skattas, om, för att räknas bland denna Akademis Ledamöter, det blott fordrades

Märkt med: , ,
Top