Etikett: 1860

18651014 – Gustaf Wilhelm Gumælius: Tal vid den högtid då Engelbrekts minnesstod aftäcktes

Den 14 oktober 1865 ”Under fortgången af ett folks lif möta stundom så stora hinder för dess utveckling, ja äfven så stora faror, att till och med dess sjelfständiga fortvaro hotas med undergång.” Läs hela talet här: Gumaeilus – Tal

Märkt med: ,

18600929 – Wilhelm Svedelius: Tal till Gustaf Wasas minne

Till Gustaf Wasas minne invigningstal till Utmelandsmonumentet i Mora den 29 september 1860 Rikare minne täljer intet folks historia, än det som nu reser sig ur svenska hjertans djup. Att svenska folket är fritt, sjelfständigt ibland jordens folkslag; att Guds

Märkt med: ,
Top