Kategori: Söderblom, Nathan

19301211 – Nathan Söderblom: Nobelföreläsning – The Role of the Church in Promoting Peace

Nobel Lecture, December 11, 1930 The Role of the Church in Promoting Peace It is my belief that ”leaving ourselves in peace” with our self-conceit and evil passions does not lead to real peace. Peace can be reached only through

Märkt med: , ,

19291210 – Nathan Söderblom: Tal på Nobelbanketten

Grand Hôtel, Oslo, Norge, 10 December, 1929. När jag skall betyga min tacksamhet för de vänliga ord, som här riktats till mig och min hustru, så rinner mig ovillkorligen i sinnet den första muntliga välkomsthälsning som norsk tunga bragte mig

Märkt med: , ,

19251220 – Nathan Södersblom: Tal vid invigningen av Svenska Margaretakyrkan

Nathan Södersbloms tal vid invigningen av Svenska Margaretakyrkan den 20 december 1925. I. Helgat varde ditt namn. Helig, helig, helig är Herren Sebaot, ljöd först i vårt tempel, så hörde profeten seraferna ropa den ena till den andre, medan dörrtrösklarnas

Märkt med: , ,
Top