Kategori: Lindgren, Torgny

20011220 – Torgny Lindgren: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 2001

Tal av Akademiens direktör herr Lindgren Det är i år ett hundra år sedan Tolstoj inte fick det första Nobelpriset i litteratur. Även Zola, Strindberg och Ibsen hörde till ickepristagarna. Däremot leddes Svenska Akademiens högtidssammankomst verkligen av skalden och läroverksläraren

Märkt med: , ,
Top