Kategori: Gjerling, Victor

18720503 – Victor Gjerling: Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman

Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman vill Sekularfesten den 3 Maj 1872. Eders Konglig Höghet, Mina Herrar! Kongliga Örlogsmanna-sällskapet har önskat att på denna dag — minnesdagen om än icke årsdagen af dess hundraåriga tillvaro — hembära en gärd af

Märkt med: , ,
Top