Kategori: Branting, Hjalmar

18861024 – Hjalmar Branting: Hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk

Hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk Mina damer och herrar! Om det i vår tid gifves en fråga, hvars lösning är vigtigare än allt annat, en fråga, som tränger sig fram och hotande tvingar statsmännen att stanna inför sig, om de

Märkt med: , ,

19220619 – Hjalmar Brantings nobelföredrag i Kristiania

Nobel-föredrag hållet i Kristiania den 19 juni 1922 I grundbestämmelserna för det Nobelska testamentet angives i fråga om fredspriset, att, det bör tillfalla män eller kvinnor, som sökt verka »för folkens förbrödring, för avskaffande eller minskning av de stående härarna

Märkt med: , , ,
Top