Kategori: Bernadotte, Karl Johan

18141108 – Karl XIV Johan: Tal i norska stortinget den 8 november 1814

Gode Herrar och Norrske Män, president och samtliga ledamöter af Norriges rikes storthing! Konungen har uppnått målet för de önskningar, dem han aldrig upphört att göra för Skandinaviska halföns lycka och sjelfbestånd. Dess tvänne folk hafva afsvurit sig sina långa

Märkt med: ,
Top