Kategori: af Leopold, Carl Gustaf

17860621 – Carl Gustaf af Leopold: Inträdestal i Svenska akademien

INTRÄDES-TAL I SVENSKA AKADEMIEN, Hållet den 21 Junii 1786. Mine Herrar! Ett rum i Edert Samfund var hitintills alltid belöningen för utmärkta egenskaper, och hade kunnat äfven i dag blifva det. Men hvilka eftergifna fordringar Eder må kunna denna enda

Märkt med: , ,
Top