20121019 – Catharina Grünbaum: Vår fattiga svenska

Från: Språkbruk 4/2012

Vår fattiga svenska – Tal vid Hugo Bergroth-sällskapets 20-årsjubileum den 19 oktober 2012

Har någon i denna illustra församling, så väl
förtrogen med svenska språket, någonsin
hört klagomål över att detta språk skulle vara fattigt
i jämförelse med andra språk?

Det har i alla fall jag, alldeles för många gånger.
Man saknar motsvarigheter till både det ena
och det andra som engelskan har – ja, det är ju
mest i förhållande till engelskan som det klagas på
den sverigesvenska sidan.

Jo, vårt språk är fattigt skall så bli för den
som inte gitter se sig omkring i det för att
ens få en glimt av vilka skatter det hyser.

Vårt språk är fattigt, skall så bli för den som inte
gitter se sig omkring i det för att ens få en glimt
av vilka skatter det hyser.

Och då tänker jag inte bara på ordet lagom,
som anses så unikt både för svenskan och det
svenska kynnet. Nu finns det faktiskt andra språk
som hyser ett motsvarande ord. Men det saknas
i den rika engelskan, och i franskan, tyskan och
danskan likaså.

Låt gå för lagom, säger den klagande, men vi
har ändå till exempel inga morfem för att skapa
diminutiv. Tyskan har -chen och -lein: Gretchen,

Brüderlein, spanskan har -ito/ita: un poco, un poquito
– ’lite’ och ’ännu mindre’, och Carmen, Carmencita,
italienskan liknande: signora-signorina.
För att inte tala om ryskan, där man till och med
i verben kan peta in ett morfem som uttrycker intensitet,
storhet eller litenhet.

Vi klarar oss i svenskan, likafullt. Någon riktig
motsvarighet till Gretchen har vi visserligen inte,
men vi kan i alla fall säga Greta-lill. Detta -lill är
förstås inte totalanvändbart: Britt-Marie-lill låter
inte alldeles naturligt.

Men ofta finns det andra utvägar. Lilla Stina
kan bli Stina-stumpan, hennes bror Per Pelle
ponken eller till och med Pelle-plutten.

Med förled som små- och stor- kan vi göra sammansättningar
som småstad med motsatsen storstad,
man kan servera småvarmt och jaga både storvilt
och småvilt.

Vi har hypokoristiska diminutiver, smekformer,
som lillflickan och småpojkarna. Och visst
kan vi diminuera eller åt andra hållet intensifiera
både verb och adjektiv: småstäda/storstäda, småsnyfta/
storgråta, smågnabbas/storgräla och till
och med stormgräla. Vi kan småtrivas och stormtrivas,
småflina och storskratta. Man kan vara
småfånig.

Vi har förstärkningsord som nästan blir morfem:
jättebra, kanonbra, urbra, helbra, skitbra,
dödbra.

Färger kan förstärkas: knallblå, illgul, chockrosa.

Vi har vidare begåvats med avledningsändelsen
-is, vardaglig men praktisk, eftersom den lånar
sig till både substantiv och adjektiv och åt he-
la syntagmer: Bysis (gammal kortform för bysättningshäktet)
champis, kändis, stridis, grattis, bakis,
och de omistliga finlandssvenska specialiteterna
krabbis och morkis. Så långt på sin vandring
uppåt på stilskalan har -is gått att Arbis i dag är ett
officiellt namn.

Men annars är det i sammansättningarna som
svenskan visar sin rikedom. Sammansättningar
skapas oavbrutet i svenska språket, somliga tillfälliga,
andra lexikaliserade. De flesta är alldeles
odramatiska, som stolsben och pensionsförsäkring.

Möjligheten att skapa sammansättningar har
vi på både gott och ont. Vi är överrika på odrägliga
myndighetsförlängningar som målsättning
för det enkla mål och frågeställning för fråga, för
att inte tala om påhitt som kvittblivningsproblematik
(problemet att bli av med soporna) eller resursallokering
och målfunktion och prestationsenhet
(fråga mig inte vad som avses). Sammansättningar
kan bli till hela paket för ett mångordigt
innehåll, paket som inte alltid är så lätta att packa
upp.
Men inte så få av våra sammansättningar är å
andra sidan poesi i vardagen: sommarvarm, vintervit,
dödsmärkt: ”have the marks of death on
one’s face” är vad en svensk-engelsk ordbok tillhandahåller
för det senare, och det är ju inte ett
begrepp utan en beskrivning.

När vi i Dagens Nyheter en gång bad läsarna
att skicka in vad de tyckte var svenska språkets
vackraste ord kom det förstås sådana som solidaritet,
vänskap och kärlek.

Men de ord som låg i topp var ord som dags-
meja, solregn, skärgård, sunnanvind, sjöbris, havsblå.
Särskilt avhållet var vårdagjämning. Finns det något
ord som väcker sådana förhoppningar om ljus och liv i
våra vinterfrusna bröst som vårdagjämning?
Vad är vernal equinox mot det? En doftlös term.

Om svenska vore ett världsspråk, då skulle den svenskspråkiga
lyriken vara världslyrik, från folkvisan till Tranströmer.
En sådan språkglädje som det finns hos till exempel Stiernhielm,
med friskdaggdrypande druvor, bäst att njuta av dem innan
man ligger där stockstelnad, styver och döder.

Och när barn fick skicka in sina älsklingsord,
då blev det sådana som sommarängel – betydelsen
är oklar, men kan man tänka sig något vackrare?
– och stjärnprickig.

Av de här enkäterna att döma är vi häruppe
ett släkte som törstar efter naturupplevelser och
skönhet mer än efter filosofiska och moraliska
begrepp. Och vi uttrycker dem med sammansättningar.

En särskild sammansättning, som jag i och för
sig drar mig för att ta upp här vid detta festliga
middagsbord, men som ni kanske är rustade att
möta efter Mikael Reuters referat från student-
en Hugo Bergroths gungiga överfart till Sverige,
där den unge resenären bland många andra
finlandismer använder ordet spuggla, det är
vinterkräksjuka. Denna plåga som varje år drab-
bar sjukhus och skolor kallas på engelska winter
vomit disease – en klinisk benämning. Men det
svenska ordet har nästan en poetisk klang, det påpekade
en ändå av samma sjuka hårt prövad småbarnsmoder
i min närhet. Jovisst, det har sammansättningens
rytm, och det lever i en krets av
vackra grannar som vinteräpplen, vinterträdgård,
vinterpalats, vintersolstånd. Vinterkräksjukan är
en åkomma värdig en snödrottning.

Men vi ska inte glömma syntaxen. Möjligheten
att inleda en mening med vilken satsdel som
helst, det är sannerligen en gåva till svenska språket!
Jag reser till Helsingfors i morgon. I morgon reser
jag till Helsingfors. Till Helsingfors reser jag i
morgon. Reser till Helsingfors gör jag i morgon.

Engelskan har inte alls samma möjlighet att
sätta vad som helst i fundamentsställning utan
att det blir konstlat.

Ibland undrar jag om inte en betydande orsak
till att Astrid Lindgrens språk är så spänstigt
beror just på att hon utnyttjar den här möjligheten.
Den har man inte alls på samma sätt på engelska,
och kanske är det en del av förklaringen till
att hon inte alls är något stort namn i England,
medan tyskarna, som har en friare ordföljd, kramar
ihjäl henne. Men hör bara på några exempel:
Emil hade en mysse. ”Emil had a cap. ” Den
hade hans pappa köpt åt honom. ”His father had
bought it for him.” Myssen hade Emil i ständigt
bruk, den kunde han inte vara utan. ”Emil always
had his cap on, he could not be without it.”

Om svenska vore ett världsspråk, då skulle
den svenskspråkiga lyriken vara världslyrik, från
folkvisan till Tranströmer. En sådan språkglädje
som det finns hos till exempel Stiernhielm, med
friskdaggdrypande druvor, bäst att njuta av dem
innan man ligger där stockstelnad, styver och
döder.

Hos romantikern Stagnelius blir det enkla
gräset till smaragdegrunden och himlen till azurrymdernas
kristallesalar.

Karlfeldt bjuder på ord och formuleringar
som skymningsväg, månglittermjöl (”Sub luna bibo,
mörkt är mitt öl, svarmältat korn dess kärna,
skummet av månglittermjöl”), ”vi skynda bort på
ångestheta sulor”.

Diktonius skapar sådana nödvändighetsord
som tanketrassel men också poesi som ”läppjanljuva
minnen” och sommaraftonsvalan, besläktad
med Harry Martinsons träflöjtsklara gök, som
ropar åt den ljuva Aino i det susande Karelen i
hans ”Aniara”.

Lars Huldén sitter i bilen ”på höger frambänk
/ och betraktar din ljuva gasfot”. Tomas Tranströmer
kör ner händerna i sina haydnfickor.

Ordskapande och ordlek har vi också hos Cornelis
Vreeswijk och Povel Ramel och många andra
utanför den höga lyriska parnassen. Jag kunde
hålla på hela kvällen och visa upp ordrikedomen,
men jag ska nöja med ett exempel från en
genre där sverigesvenskar och finlandssvenskar
konkurrerar men samtidigt är bäst i hela världen:
snapsvisan.

Jag är getingen, färdknäppen, orren och göken.
Jag är tutingen, rackaren, järnet och kröken.
Knappen innanför västen är jag.
Jag är klämtaren, luringen, nubben och fjutten.
Jag är jamaren, rövaren, supen och hutten.
Ja, den godaste pärlan är jag.

Inte förrän någon visar mig med konkreta exempel
att det finns språk som har fler namn på
snapsen än svenskan kommer jag att erkänna att
vårt språk är fattigt – och då bara på det området.

(Jag tackar grammatikern Maria Bolander, som gjort mig uppmärksam
på Astrid Lindgrens bruk av satsfundament och Ulrika
Thunstedt, som med sin snapsvisa vann det svenska mästerskapet
i genren 2003.)

Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum är
hedersledamot i Hugo Bergrothsällskapet.

Märkt med: ,