20111101 – Tarja Halonen: Välkomsttal vid middagen för kronprinsessan Victoria och prins Daniel

Republikens presidents Tarja Halonens välkomsttal vid middagen för kronprinsessan Victoria och prins Daniel på Presidentens slott
(med reservation för ändringar)
Det är en stor glädje för oss att ni, kronprinsessan Victoria och prins Daniel, är här i kväll, på ert första gemensamma besök i Finland. Jag hoppas ni kommer att trivas under ert besök. Vi har bjudit in många representanter för den yngre generationen som ni kanske kommer att träffa igen i era framtida uppgifter.
Finland och Sverige står nu varandra närmare än någonsin förr efter år 1809.
Festligheterna i samband med firandet av Märkesåret lyfte fram och manifesterade vår unika relation.
De samhälleliga värdena är mycket lika för alla de nordiska länderna. Förutom att vi respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, värdesätter vi ekonomisk företagsamhet, men vi förutsätter samtidigt en social rättvisa, jämställdhet och hänsynstagande till miljön. Dessa värderingar driver vi, de nordiska länderna, också i den internationella politiken.
Sverige och Finland har förutom de nordiska frågorna också för övrigt haft mycket gemensamt i det internationella samarbetet, vare det fråga om globalisering eller säkerhetspolitik.
Inom EU och de internationella organisationerna är Sverige och Finland tillsammans en stark pådrivare. I samarbete med andra likasinnade länder kan vi verka för att de internationella spelreglerna respekteras och främja de frågor som ligger oss nära.
I samarbetet mellan Finland och Sverige genomgår vi för tillfället (igen) en generationsväxling, samtidigt som den europeiska identiteten utmanar den nordiska identiteten. Dessa två identiteter behöver inte utesluta varandra. Tvärtom – ett samspel kan leda till något nytt. Ni, kronprinsessan Victoria med er entusiasm och medmänsklighet, internationella inriktning kombinerat med ett stort intresse för Norden och grannlandet Finland, är ett utmärkt exempel.
Det nordiska välfärdssamhället gör det lättare att kombinera arbete och familj. Men trots allt är det alltid en utmaning. Men det är också något som det är värt att investera i. Detta kommer säker speciellt att gälla er, kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som också har en livslång uppgift gentemot Sverige.
Det viktiga arbete som ni tillsammans med er far gör för naturen och havsmiljön – i synnerhet Östersjön – är välkänt här i Finland. Jag var glad över att Hans majestät hade möjlighet att delta i toppmötet Baltic Sea Action Summit i Helsingfors i februari i år. Sverige och Finland har, så som vi två personligen, en längre tid haft ett mycket fint samarbete i fråga om Östersjön och naturligtvis hoppas vi att den yngre generationen kommer att ha ett lika gott samarbete.
Det är med tilltro jag ser fram emot hur den goda svensk-finska samarbetsrelationen kommer att utvecklas. Vi är inte identiska, men vårt sätt att agera och tänka kompletterar varandra. Finland och Sverige behöver varandra. Vi är alla med om att bygga upp en gemensam framtid.
Jag ber att få höja en skål för en fortsatt samhörighet och för er egen lycka och framgång.

Märkt med: ,