20090802 – Jytte Guteland: Tal till SSU:s 35:e kongress

Tack salsabandet Abunda, tack också till Madelene Burwick PD-Uppland
Och Manuel Firpo SSU-Uppland för era insprirerande hälsningar.
Kongressombud och gäster!
Välkommen till SSU:s 35:e kongress. Detta är första gången som den unga socialdemokratin
samlas i Sveriges fjärde största stad. Det känns symboliskt att vi nu i den ekonomiska krisens
tid då unga utmanas så hårt, samlas ungdomens stad Uppsala.
Vänner!
En annan värld är möjlig. Detta ska vi visa under de dagar vi har framför oss. Det
internationella engagemanget har alltid varit och kommer vara en viktig stomme i SSU. Men
aldrig tidigare har SSU haft så många internationella projekt som vi har idag och vi är en
viktig röst i världen. Vår styrka i internationell politik kommer att syns inte minst här inne i
salen. Vi kommer få besök av 48 internationella gäster från 28 länder under veckan.
Några av er Uppsalabor kunde kanske ta cykeln hit, men andra har rest mycket långt för att
närvara på kongressen., men gissa hur långt Bheki Hadebe kommer att resa för att besöka oss?
Vår gäst från ANC youth league Western Cape reser 10600 km, det är värt en applåd!
International guests!
I would like to welcome all our international guests here to SSU´s congress. You travelled far
to join our congress. You will not regret that! I promise! The theme of the congress is
“another world Is possible”. Our theme is a symbol of SSUs involvement in the world. We are
honoured that you all came. And we hope that you will have a interesting week.
Det finns fler som hedrar oss extra med sin närvaro på denna kongress. Jag tänker på alla
SSUare som rest hit för att värva fler medlemmar och föra ut vårt budskap till Uppsalaborna.
Röjare!
Därhellst ni befinner er i salen. Stå upp! Ni är viktiga.
För..
Utan insikten om att det politiska engagemanget måste föras vidare till nästa och nästa och
nästa.
Utan vetskapen om att vårt budskap här idag, klingar av imorgon om det inte förs fram av
många.
Utan slutsatsen att vår största uppgift de kommande två åren är att engagera fler och bli
10 000 medlemmar.
…vore vår kongress inte hälften så viktig.
Röjare! Sträck på er. Utan ert arbete och engagemang skulle vår rörelse dö. Vi andra tar av
hatten för er och önskar er all lycka under veckan!
SSU-ombud!
Vi kommer från alla möjliga städer mellan Kiruna och Trelleborg, olika delar av landet men
vi SSUare har också rötter i länder som Afghanistan, Albanien, Bosnien, Danmark, Egypten,
Eritrea, Finland, Iran, Irak, Island, Kirgistan, Libanon, Montenegro, Norge, Palestina, Polen,
Portugal, Serbien, Somalia, Syrien, Turkiet. Och den här gången också Gotland!
Vår rörelse berikas av alla våra erfarenheter, det ger näring och kunskap åt vår politiska
strävan.
SSUare,
I veckan ska vi behandla vårt principprogram. Vi SSUare vet att socialdemokratin måste
utveckla sin politik mot diskrimineringen som drabbar så många svenskar med utländsk
bakgrund.
Vi måste se strukturerna och de kollektiva erfarenheterna. Se att utan att se kollektivet saknar
vi verktygen. Samtidigt måste vi ha i vårt medvetande att talet om etnisk olikhet låser in
människor i rum utan dörrar. Vänsterpartiet klarar endast det ena, folkpartiet endast det andra.
Socialdemokratin väntar fortfarande på svar.
Vi SSUare ser att de gemensamma erfarenheterna kräver kollektiva lösningar, men vi ser
också att fördomar får näring när vi särskiljer. SSUs debatt under kongressen måste därför
visa att vi klarar hela analysen!
Utmaningen att bryta diskrimineringen är stor! Vi har sett många länder, partier och ledare
misslyckas.
Men vi ryggar inte tillbaka. Det duger inte att säga att det inte går. Det håller inte att be
någon annan att göra jobbet.
Att ge upp och låta orättvisan råda skulle vara den enkla vägen när utmaningarna tycks stora.
Men styrkan är att våga ompröva och testa nya idéer. Hitta nya lösningar och inte rygga undan
för de orättvisor som vi tidigare inte rått på.
Vänner!
I veckan samlas vi! Den unga generationen. Högstadie- och gymnasieelever, studenter,
arbetande, fackligt aktiva, arbetslösa – alla är vi lika viktiga för den unga socialdemokratins
politik.
Som ordförande för SSU känner jag mig också stolt att vara den tredje kvinnan i vår
organisation som får äran att stå inför en samlad kongress. Jag känner mig stolt men inte nöjd
med vår feministiska organisation. Vi är en stark röst för feminism.
Vi strider när vi ser hur kvinnorna bär bördorna i det tysta tar det obetalda arbetet hemma. Vi
kämpar när vi ser hur makten är fördelad till männens fördel. Vi protesterar över
löneskillnaden. Samtidigt återstår så mycket. Vi glömmer ibland att vår egen organisation
också påverkas av ojämställdheten. Att statistiken över de formella uppdragen i vår
organisation ser bra ut samtidigt som tjejer i vår organisation har mindre av den informella
makten. Den makten som är så svår att ta på, men som har så stor betydelse för våra liv.
Jag är ändå stolt över att vår kongress innefattar 125 ombud som är tjejer och 124 ombud som
är killar. Det visar att vi menar allvar med att vi vill ha en rättvis fördelning av makten.
Vänner!
Låt ingen övertyga er om att SSU bara är en organisation för en smal åldergrupp, SSU är
mycket mer än så! Ett bevis på det finner vi här inne i salen.
Här hos oss sitter David Persson från Stockholms Län och Jesper Eneroth från Kronoberg
som båda är 14 år och därmed de yngsta ombuden på kongressen!
Vi har också två killar som jag särskilt vill välkomna. Daniel Runsten från Jönköping,
jämngammal med mig och Daniel Pettersson från Skåne, och veteraner på kongressen. Ni
räddade mig från att ensam i den åldern på kongressen. Tack!
Äldst skulle jag förstås aldrig varit, det finns många riktiga gamlingar som vill lyssna på
debatten under veckan. De vill höra om våra krav om fler jobb och bostäder, vår syn på hur vi
ska förbättra för facket, vår kamp för ett fritt västsahara. De vill följa miljödebatten eftersom
de vet att vårt engagemang är djupt och historiskt, de vill innovativa förslag för att utveckla
välfärden, de vill att vi beskriver vårt nya HBT-program. De vill att vi förklarar varför vi
protesterade så hårt mot IPRED och FRA och varför vi ser rättsäkerheten som så viktig.
Partiordföranden Mona Sahlin, som snart kommer att tala till kongressen, partisekreterare
Ibrahim Baylan, Los ordförande Wanja Lundby Wedin, Palmecentrets generalsekreterare Jens
Orback. De vill alla få inspiration av er. Ni är viktiga!
Ni är alla oavsett om ni kommer från norr eller söder, väst eller öst, 90 mil eller runt knuten,
hjärtligt välkomna!
Kongressdeltagare!
Vår värld är vacker men också ful och hård mot många. Om vi blickar ut över Sveriges
gränser lever majoriteten av världens folk under förtryck och fattigdom. För dessa människor
ska SSU vara rösten som aldrig ger upp. Fredspristagaren Alva Myrdal sade en gång att det
inte är värdigt människan att ge upp. Nej, människan ska aldrig ge upp hoppet.
Om Nelson Mandela hade givit upp i sin cell på Robben Island – hur hade det då blivit med
demokratin i Sydafrika?
Om de som forskar för att finna botemedel mot AIDS och cancer skulle ge upp – hur många
liv ska då ytterligare gå förlorade?
Om vi SSUare ger upp kampen för rättvisa och solidaritet. Vem kommer då att kämpa för
fred, försoning och demokrati i världen?
Med finanskrisen sargades världen ytterligare och nu vädrar många många högerkrafter
morgonluft och vill likt den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson i finanskrisens
kölvatten försämra för världens fattiga. I DN-debatt hette det från hennes sida att en
minskning av biståndet från 1 procent till 0,7 procent av BNP skulle vara en förbättring. SSU
skickade henne en DVD med fem myror är fler än fem elefanter. Gunilla kan ju inte räkna!
SSU vänner, en annan värld är möjlig. I Västsahara samarbetar SSU med Ujsario. I början av
sommaren var SSU:s Västsahara nätverk på plats i området för att stärka ungdomars situation.
Västsahara är den sista kolonin i Afrika och är utsatt för en hänsynslös ockupation av
Marocko. SSU kräver ett fritt Västsahara. SSU kommer driva på att partiet på sin kongress
senare i åren erkänner Västsahara och kräver ett slut på ockupationen! Sahara Hurra (befria
Västsahara)
SSU vänner, en annan värld är möjlig. I vår har vi kunnat följa de blodiga demonstrationerna i
Iran efter det odemokratisk val som genomfördes. Situationen i Iran blir alltmer akut och
ohållbar. Igår hörde vi hur de genomfördes rättgångar mot några de demonstranter som krävt
frihet. Efter hot och våld hörs nu några av dem gjort avbön, till och med bett om ursäkt för
sina protester. Nu behövs vårt stöd för att oppositionen ska orka. Och orken krävs. Iran är en
skendemokrati, där människor förtrycks. Kvinnor tingas med apartheidlagar att leva som
andra klassens medborgare. Kvinnorättsaktivister som påtalar detta fängslas. Men står
starkare om de får stöd från oss. Till skillnad från den sittande regeringen som är helt passiv
tar SSU ställning. Vi kan aldrig acceptera det som händer i Iran. Vi kräver att det
odemokratiska valet görs om, att människor ska ha frihet att demonstrera och att media får
tillåtelse att rapportera från landet.
SSU kommer fortsätta att stödja oppositionen i Iran för frihet och demokrati! Vi kräver att
Carl Bildt vaknar. Vi kräver att Sverige vägrar erkänna valet och Ahmadinejad. Utvisa Irans
ambassadör!
SSU vänner, en annan värld är möjlig. SSU kommer under kongressen fortsätta kampen för
ett fritt Palestina. SSU fördömde bombkriget mot Gaza. Det var folkrättsvidigt. Många höll
med oss då, men hur aktiv är omvärlden nu, nar kamerablixtarna har slocknat? Barn svälter,
människor fryser ihjäl på grund av elbristen. Gazaremsan är avskärmad, människor lider.
Vi SSUare fortsätter vår press mot Israel oavsett var mediadrevet går. Omvärlden får inte
glömma vem som är den hårda makten i konflikten. I dagsläget är det svårt att se hur Israels
politik syftar till att möjliggöra en framtida palestinsk stat. Medan krav ställs på palestinierna
att de ska erkänna den israeliska statens rätt att existera fortsätter Israel att bygga ut sina
bosättningar, murar och vägspärrar på palestinsk mark. Eftervärdens dom kommer att bli hård
om inte omvärlden reagerar tydligare mot Israels ockupation. Vi vet att du Mona Sahlin
kommer att besöka Fatas efterlängtade kongress i veckan. Vi är glada att du gör detta. Vi vill
också att partiet skärper tonen mot Israel. Kan USA och Obama, kan Sverige!
Men det är på fler håll i världen SSU kämpar för demokrati frihet och jämlikhet. SSU Örebro
har projekt i Colombia. SSU Östergötlands projekt i Sydafrika. SSU Norrbottens projekt i
Bosnien. SSU Göteborgs projekt i Brasilien. SSU Gävleborgs projekt i Moldavien. SSU
Stockholm läns projekt i Palestina. SSU Upplands projekt i Filippinern och Moçambique.
Eller SSU Västernorrland som ständigt demonstrerar och informerar situationen i Burma.
SSU Skaraborg som har sin solidaritet med folket i Pakistan. Listan kan göras längre. Det här
är projekt som gör mig riktigt stolt att få leda Sveriges mest solidariska ungdomsförbund.
Kongressombud!
Idag är det exakt 382 dagar till valet 2010. Vi ska använda dagarna väl. Vi ska kämpa för dem
som behöver oss mest.

Bostadslösa! Arbetslösa! Maktlösa! Orden präglar 80- och 90-taliserna. Det är inte lätt att
vara ung idag. Vi SSUare har släppt en rapport vi kallar ”generation idol – den utröstade
generationen!”. Den handlar om hur en stor generation tvingas in i välfärdens getingmidja på
90-talet och nu stannar där.
I sommar lämnade den största generationen på 20 år gymnasieskolan. Många gick raka vägen
ut i öppen arbetslöshet.
Här i Uppsala där vi befinner oss har andelen unga långtidsarbetslösa ökat med 180 procent
på bara ett år. Siffran i riket ligger på 80 procent. Vi ska inte bara fokusera på borgarna och
deras misslyckande utan ställa oss frågan vilka lösningar vi har på problemet.
I början av 30 – talet befann sig Sverige i en ekonomisk kris. En lågkonjunktur hade drabbat
västvärlden och miljoner människor gick arbetslösa. År 1933 var sammanlagt 200 000
arbetslösa i Sverige, vilket är lika många som unga arbetslösa idag. Fattigdomen var utbredd.
Ett annat stort problem var trångboddheten i staden och bostadsstandarden var låg. Läget såg
mörkt ut i Sverige.
Axel Dahlberg som var socialdemokratisk fastighetsdirektör insåg att något behövdes göras
för att vända krisen. Han började bygga småhus i Stockholm. Dessa var billiga bostäder för de
i samhället som hade det största behovet av ett tak över huvudet. Levnadsstandarden höjdes
avsevärt för många människor. Och jobben skapades.
Krisen idag innebär inte att barn dör av svält som de gjorde på 30-talet men krisen i början av
1900-talet visar istället hur politiken tog sitt ansvar och hittade moderna lösningar på den
tidens problem. På samma sätt som Axel Dahlberg gjorde då, ska vi nu hitta vår tids moderna
lösningar för fler jobb och bostäder. Vi ska kombinera miljökrisen och jobbkrisen. Investera
och skapa nya gröna jobb. Vi ska se att framtiden ligger både i stålet som används för att
bygga snabbjärnvägen och iden moderna tjänstesektorn. Vi ska vara vara öppna för nya idéer
för fler jobb och sätta press på socialdemokraterna att vara detsamma. Det krävs
blocköverskridande kriskommission för fler jobb.
Kongressdeltagare!
När jag funderade på vad jag skulle säga till er här idag ville jag egentligen främst tala om vår
egen politik. Vi har talat så mycket om de moderatstyrda partierna att tungan nästan blivit blå.
Nu är det dags att formulera våra egna tankar om framtiden. Samtidigt tvingas jag göra
undantag. Det är nämligen så provocerande att se hur moderatregeringen försämrar unga
människors möjligheter att få jobb. När de nu hade sådan hög svansföring i just den frågan.
Redan under högkonjunkturen ökade långtidsarbetslösheten bland unga i Sverige. Det var
historiskt. Samtidigt passade den borgerliga regeringen på att försvåra ytterligare för de unga
som ännu då inte lyckats få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningar togs
bort, anställningstryggheten försämrades och a-kassan sänktes. Sven Otto Littorin och hans
kompisar i regeringen beslutade mitt under brinnande högkonjunkturen att skrota de verktyg
vi hade för att hjälpa i svåra tider.
Sverige ligger nu i topp Europa med sin ungdomsarbetslöshet. Inget att vara stolt över. Vi har
sex gånger högre ungdomsarbetslöshet än övriga Europa med runt 160 000 unga som vill ha
jobb, men som nekas. Nästa år spår AMS att var tredje ung kommer att vara arbetslös.
När vi påtalar det till regeringen får vi ibland svaret ”det är inte vårt ansvar att det blev kris!”
Nej, det må vara sant att ingen regering vill skapa kriser för landet. De är oftast externa. Men
lösningen förväntar vi oss ska komma från Rosenbad.
När vi SSUare frågar regeringen hur de ser på att Sverige har den näst högsta
ungdomsarbetslösheten i Europa. Svarar de något om en ”ungdomsgaranti”.. Vad då garanti?
”Garanterat missbruk av ett ords betydelse”? Det betyder ju inget! Unga arbetslösa ska sitta
på arbetsförmedlingen 30 timmar i veckan och söka jobb, oavsett om det finns några jobb att
söka eller inte. Ungdomar tvings söka läkarjobb för att bevisa att de är aktiva! Förnedring
kallas det!
Och detta när ungdomarna som mest behöver en kombination av utbildning och praktik för att
bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Just när livet borde innehålla allra flest möjligheter
möts man istället av en kall hand som säger att ”Du duger inte”. Det krävs inte mycket av
inlevelseförmåga för att inse vad sådana signaler riskerar att få för effekter. Att inte ges
möjlighet att etablera sig i vuxenlivet är att förneka unga människor framtidstro, drömmar och
livslust!
SSUare!
Det är ekonomisk kris i Sverige och världen. Oavsett om den ekonomiska krisen känns dig
nära eller inte. Oavsett om du träffat någon som har beskrivit den nya känslan av ångest som
ekonomisk nedgång medför. Sorgen att inte ha råd att bo kvar. Ångesten att inte ha råd att
betala för barnens semester. Känslan av att vara fången i ett ekorrhjul. Att inte längre kunna
drömma om framtiden. Oavsett om du upplevt krisen! Så är den ett faktum. Den är verklig
och drabbar hårt.
SSUare! Det är kris. Reinfeldt och Borg är handlingsförlamade. Samtidigt som hela världen
har bytt agenda präglas vår egen regering av passivitet och handlingsförlamning. Vi kan ta
finansministern som skräckexempel för motsatsen till handling. För ett år sedan sa Anders
Borg under en riksdagsdebatt att det ”är bara Pär Nuder och möjligen Thomas Östros som tror
att vi står inför en bankkris”. Mot den bakgrunden blir det mer förståligt att finansministern
ständigt verkar vara efter i sina analyser? Med samma tjurskallighet som i FRA-debatten
vägrar både statsministern och finansministern ompröva sin politik. De vägrar medge att det
politiska läget är så allvarligt att det krävs omprövning med ökade satsningar på trygghet och
jobbskapande åtgärder. Regeringen har givit en ansikte åt strutspolitiken.
SSUare det är kris. Unga drabbas hårdast. Vi har ett politiskt ansvar att skapa framtidstro! Vi
SSUare måste ge hopp om en ljusare framtid. Vårt politiska budskap måste handla om
engagemang och framtidstro. Vi vill bort från girighet och politisk flathet mot orättvisor. Vi
behöver förändring. Vi behöver jämlikhet, jobb, bostäder. En ljusnande framtid. Vår största
utmaning nu är att ge hopp i en tid då hopplösheten riskerar få fotfäste. Erbjuda en väg fram
då borgerligheten har bromsat in mitt i uppförsbacken. Nu behövs vi för att ungas drömmar
inte ska slockna. Redan i högkonjunkturen drabbades Sverige av hopplösheten. Nu lägger
lågkonjunkturen en våt matta över de drömmar som ändå vågade finnas.
Om alla människor ska få chansen att uppfylla sina högsta drömmar, sina stämningars bästa
längtan krävs resurser. Den förra socialdemokratiska regeringen glömde det ibland.
Regeringen Reinfeldt struntar i det. Och i skolorna, arbetsförmedlingen och högskolan
slocknar en dröm för varje jobb som försvinner.
Vi SSUare minns Palmes ord och upprepar dem med samma glöd. ”Idéerna är döda säger
somliga. Ungdomen går till dukat bord säger andra, till ett samhälle som byggts färdigt. Vårt
svar är: vi står ännu bara i begynnelsen”.
Tack!

Märkt med: , ,