20090401 – Claes Dahlbäck: Öppningstal vid Stora Ensos ordinarie bolagsstämma

Öppningstal av styrelsens ordförande Claes Dahlbäck vid Stora Ensos ordinarie
bolagsstämma den 1 april 2009

Bästa aktieägare, mina damer och herrar!
Det är en ära och en stor glädje för mig att hälsa er välkomna till Stora Ensos ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman äger rum i en turbulent tid. Den globala ekonomin har drabbats av en
jordbävning. Epicentrum låg på Wall Street i New York men konsekvenserna känns i hela
världen.
Början till en ekonomisk nedgång kombinerad med alltför stort risktagande i USA:s finanssektor
har lett till dramatiska påföljder. Den amerikanska finansbranschen och många andra marknader
ligger i ruiner. Affärsbanker i USA och Storbritannien har mer eller mindre förstatligats.
Utlåning till företag och konsumenter har praktiskt taget upphört på många marknader. Det har
redan lett till allvarliga effekter för realekonomin. Bruttonationalprodukten krymper och
arbetslösheten stiger. Det som för bara ett år sedan var stolthet över en lång stark
konjunkturcykel fast med rädsla för inflation har nu ersatts av en chock över recessionen och en
rädsla för deflation.
Alla påverkas och Stora Enso är inget undantag. Att våra kunder får problem innebär
påfrestningar även för aktieägare och anställda. Omsättningen minskade förra året och så
gjorde även vinsten.
I den här situationen har företagets tidiga åtgärder för att säkerställa en hållbar råvarutillförsel,
effektivisering av verksamheten och begränsning av produktionen, tillsammans med flera andra
initiativ, visat sig kloka, om än smärtsamma.
Och det här är inte slutet på nedgången. Vi kanske befinner oss snarare i slutet av en början.
Idag finns inget som tyder på att inledningen av detta år ska bli bättre än slutet på det förra. Men
jag vill försäkra er om att styrelsen och vår ledning är beredda att göra vad som krävs för att
klara den svåra situationen.
I slutändan kommer Stora Enso att både överleva och blomstra.
Stora Ensos CEO, Jouko Karvinen, kommer att berätta mer i detalj om företagets åtgärder för att
klara finanskrisens utmaningar och den allvarliga nedgången i realekonomin.
– o –
Trots dagens mörker behöver vi också se framåt.
Vid förra ordinarie bolagsstämman påminde jag er om att vi hade skäl att vara stolta över vårt
företag. Två nationella företag har tillsammans skapat ett ledande europeiskt bolag med
inriktning på skogsprodukter och med större delen av försäljningen utanför Norden.
Idag vill jag lägga till ett nytt perspektiv och ytterligare skäl till att vara stolta över ett framtida
blomstrande Stora Enso.
För vissa är skogsindustriföretagen en del av det globala miljöproblemet. Men vi vill i stället se
oss själva som en del av lösningen.
Stora Enso har inlett en resa från att ha varit ett skogsindustriföretag till att bli ett företag med
fiberbaserade lösningar. Vi är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag. Vi
kommer att vara ett innovativt företag som erbjuder hållbara lösningar för att möta kundernas –
och i slutändan konsumenternas – behov av förpackningar och utvalda pappersslag. Det
kommer att hjälpa våra kunder och slutanvändare att minska utsläppen av koldioxid.
Hela företaget är berett att röra sig uppåt i värdekedjan genom att tillföra våra produkter mer
kunskap – innovation – kunnande som ger långtgående fördelar för såväl klimatet som vårt
företag.
Vi kommer dessutom att fokusera mer på tillväxtmarknader som Kina och Latinamerika med
stora krav på ekologiska lösningar i och med ett ökande behov av förpackningar.
Med andra ord har vi gått ifrån att vara vad som i vissa människors ögon är ett
”naturresursplundrande skogsindustriföretag” till ett förpacknings- och pappersföretag som
faktiskt kommer att bidra till att rädda jorden.
Så, medan vi kämpar med omedelbara utmaningar vet vi i vilken riktning vi ska söka lösningarna
– för marknaden, för oss själva och för vår planet.
– o –
Mina damer och herrar!
Förändring är det enda konstanta i en global verksamhet. Nyckeln till framgång är att hantera
förändringar proaktivt.
Vi aktieägare i Stora Enso behöver utsträcka vårt tack till alla anställda och vår ledning för att ha
påbörjat och fortsatt förändringen i dessa tuffa tider.
Styrelsens viktigaste uppgift är också att hitta rätt koncernchef för att leda bolaget och att stödja
den personen så att hon/han kan göra det absolut bästa jobbet. Vid förra bolagsstämman fick vi
reda på att vi hade anställt en riktig fighter. Nu, ett år senare, vet vi att vi har en handlingskraftig
ledare. Vi är uppriktigt glada över att ha Jouko Karvinen vid rodret nu när det är tungrott och när
framtiden är full av svindlande möjligheter.
Jag vill än en gång hälsa er välkomna till Stora Ensos bolagsstämma!
– o –
Jag föreslår att Tomas Lindholm bjuds in som ordförande för stämman.

Märkt med: , ,