20061219 – Carl Bildt: Ny politik i en ny tid? Linjetal ang. utrikespolitiken

Utrikespolitiska Institutet
19 december 2006

Ny Politik i en Ny Tid?
Med en ny regering förväntas det på ett eller annat sätt att komma också en ny utrikespolitik.

Vi talar tydligare om den europeiska identiteten och det europeiska engagemanget i vår utrikespolitik. Vi ser klart betydelsen av den transatlantiska länken. Vi vill vara en än tydligare röst för frihet och demokrati. Vi satsar betydligt mer på att kunna bidraga till stabilitets- och fredsoperationer.

Och vi har en fast parlamentarisk majoritetsbas för den politik vi strävar efter att föra. En parlamentarisk bas som dessutom i de allra flesta av dessa
frågor sträcker sig långt utöver bara allianspartierna. I detta ligger självfallet en styrka.

Men det jag skulle vilja diskutera i dag är inte främst detta – utan de förändrade uppgifter som vi står inför i det lite längre tidsperspektivet.

Läs hela talet här: Carl Bildt – Ny politik för en ny tid [pdf]

Märkt med: , ,