20060802 – Björn von Sydow: Invigningstal vid den 7:e parlamentariska arktiska konferensen i Kiruna

Invigningstal av talman Björn von Sydow vid den 7:e parlamentariska arktiska konferensen i Kiruna den 2 augusti 2006

Kära arktiska vänner!
Det är en stor glädje för mig att för första gången få hälsa den arktiska parlamentarikerkonferensen välkommen till Sverige och till Kiruna.
Särskilt glädjande är det att konferensen äger rum i Sverige. Min företrädare som talman, Birgitta Dahl ägnade stor kraft – tillsammans med Islands statsminister Geir H. Haarde och Norges tidigare statsminister Jan P. Syse – åt bildandet av både den parlamentariska arktiska konferensen och regeringssidans samarbete Arktiska rådet.
Den arktiska parlamentarikerkonferensen är relativt ung. Trots det har den lyckats driva på i många viktiga frågor. Inte minst inrättandet av Arktiska rådet, fokuseringen på miljöfrågorna och ursprungsbefolkningarnas livsvillkor är exempel på stora framgångar.
Den första arktiska parlamentarikerkonferensen arrangerades, på initiativ av Nordiska rådet, i Reykjavik år 1993. Då, för 13 år sedan var en av de stora frågorna hotet från det radioaktiva avfall som fanns i området. I dag är en av de stora frågorna hotet från och kanske möjligheterna med klimatförändringarna. Den arktiska floran och faunan är unik och ytterst känslig för miljöförstöring. Vi som parlamentariker och som representanter för våra befolkningar har ett stort ansvar för att garantera att denna unika resurs förvaltas med respekt och förnuft.
Jag är djupt övertygad om värdet av att parlamentariker från olika länder möts och diskuterar frågor av gemensamt intresse. Jag är också djupt övertygad om att de nationella parlamenten har en viktig roll att spela för att driva frågor av gemensamt intresse.
Ni kommer under de närmaste dagarna att fördjupa er i frågor som är
av stor vikt för den arktiska regionen och dess invånare:
– Det internationella polaråret 2007-2008 som kommer att ge oss
nya insikter om polarområdena och inte minst om de arktiska
samhällena och deras möjligheter att möta de utmaningar som
klimatförändringarna innebär.
– De möjligheter och begränsningar som ett särskilt avtal för
Arktis skulle kunna innebära
– Möjligheterna att använda sig av nya sjövägar om polarisarnas
utbredning minskar
Ni kommer att avsluta konferensen med att anta en resolution som ni
sedan riktar till regeringarna i Arktiska rådet och EU:s institutioner.
Jag vill uppmana er att inte glömma bort era nationella parlament i
detta sammanhang. Ta med er de frågor som ni lyfter fram här till era
parlament och lyft in och förankra dem i vardagsarbetet. Då kan vi
med ännu större kraft driva på en positiv och hållbar utveckling för
den arktiska regionen och dess invånare.
Den arktiska regionen är av största intresse för Sverige. Det är en
region som är rik både på naturresurser och på naturupplevelser. Vi
måste ansvarsfullt förvalta dessa resurser. Samarbetet inom den
arktiska regionen är av största vikt inte bara för våra länder utan också
för den övriga världen.

Kära parlamentariker, konferensdeltagare!
Det är en stor glädje för den svenska riksdagen att få visa er den
rikedom som finns i den arktiska delen av Sverige. Här finns en
vacker och storslagen natur, driftiga och engagerade invånare, ett rikt
kulturliv, en framgångsrik gruvnäring, en kreativ turistsektor,
internationellt högtstående forskning och mycket mera.
Ni har i dag på förmiddagen besökt Esrange som samlar forskare från hela världen för att genomföra forskningsprojekt med ballonger och sondraketer. I kväll kommer ni att få uppleva Kiruna kommuns gästvänlighet i det mäktiga stadshuset.
I morgon förmiddag får ni höra hur Abisko forskningsstation bedriver sin verksamhet inom ramen för det internationella polaråret. På kvällen kväll får ni uppleva den storslagna naturen och på fredag eftermiddag blir det besök på LKAB, den traditionella gruvindustrin som blivit ett modernt företag som går med full fart, så full fart att det till och med kan bli aktuellt att flytta på staden Kiruna. Vi hoppas att dessa upplevelser kommer att inspirera och väcka nya tankar.
Jag vill passa på tillfället att på riksdagens vägnar välkomna er till den utflykt och middag som äger rum i morgon kväll. Min rekommendation är att ni lämnar festkläderna hemma och i stället klär er varmt och bekvämt och gör er redo för att uppleva vad en av våra nationalälvar, Torne älv, har att bjuda på.
Med dessa ord vill jag återigen hälsa er varmt välkoma till Sverige och Kiruna och förklara den sjunde arktiska parlamentarikerkonferensen öppnad.
Jag önskar er lycka till med ert fortsatta arbete!

Märkt med: , ,