19860221 – Olof Palme: Anförande vid Svensk folkriksdag mot Apartheid

Det är en stor glädje för mig att tala inför denna Folkriksdag mot Apartheid. Vi gläder oss alla åt att sen en ledare för ANC och SWAPO här, liksom företrädare för dne aktiva opinionen mot apartheid från FN och hela vårt land.

Speciellt vill jag vända mig till Oliver Tambo, den outtröttlige kämpen för frihet i Sydafrika sedan många årtionden. På grund av sin övertygelse tvingades han lämna sitt land för 25 år sedan.

Läs hela talet här. [PDF]

Märkt med: , ,