19640512 – Olof Palme: Politik är att vilja, anförande på SSU:s kongressfest i Blå hallen, Stockholm

Politik – kamrater – det är att vilja något.

Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.

Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett mål. Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen gör utopier till verklighet.

Läs hela talet här: Olof Palme – Politik är att vilja (via Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)

Märkt med: , ,