19290000 – Hjalmar Bergman: Vårfesttal i Uppsala

Vårfesttal i Uppsala 1929, tryckt i Upsala Nya Tidning 21/5 1929

Studentskor! Studenter! Jag talar huvudsakligast till de yngsta bland er, ty vad jag skulle jag väl kunna säga de äldre, vilken visdom frambära som de icke ren känna, ren anammat eller förkastat? Därför till er ungdomar!

Då säger jag mig: finns det då en visdom som den unge ej vet? Så brukar det ej vara. Den unges tanka är frisk och flygg – den ilar kors och tvärs just som svalorna om våren, ser allt, vet allt, förstår allt.

Läs hela talet här. [PDF]

Märkt med: , ,