18651014 – Gustaf Wilhelm Gumælius: Tal vid den högtid då Engelbrekts minnesstod aftäcktes

Den 14 oktober 1865

”Under fortgången af ett folks lif möta stundom så stora hinder för dess utveckling, ja äfven så stora faror, att till och med dess sjelfständiga fortvaro hotas med undergång.”

Läs hela talet här: Gumaeilus – Tal vid Engelbrekts Minnesstod

Märkt med: ,